Search for European Projects

Další setkání s přáteli (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0565)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ZŠ Horní Planá a Hauptschule Tiefenbach prostřednictvím společných aktivit žáků v oblasti vzdělávací a kulturní, podpora její prezentace širší veřejnosti. Projekt přímo navazuje na projekt Teamsprint (týdenní společný pobyt žáků 6.třídy z Horní Plané a 7.třídy z Tiefenbachu v Železné Rudě, zaměřený na rozvoj týmových, sociálních a jazykových kompetencí) realizovaný v roce 2005 s finanční podporou Česko-německého fondu Budoucnosti. Tento projekt má umožnit další setkávání žáků obou tříd a uspořádání společné výstavy.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 63.4%   87 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants