Search for European Projects

Cykloturistika v Čechách a Bavorsku (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0014)
Start date: Oct 31, 2004, End date: Jan 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem tohoto projektu je příprava společného projektu na propojení nově značených cyklotras v mikroregionu Konstantinolázeňsko a Regionu Stříbrska s cyklotrasami okresu Tirschenreuth a mikroregionu Mariánskolázeňska , které se v součastné době připravují. Na území mikroregionu Mariánskolázeňska proběhne jednání a příprava možností přechodu pro cyklisty a pěší v okrese Cheb , který by spojoval lázeňská území Konstantinolázeňska a Mariánskolázeňska s územím lázní Neualbenreuth.Dále pak dojde k předávání zkušeností s veřejným projednáváním cyklotras jejich značení a jednání s institucemi. Budou předány zkušenosti s tvorbou různých turistických produktů a tématicky laděných prvků a jejich marketingu . Do této problematiky budou zapojeni nejen podnikatelé v lázeňství ale i drobní a střední podnikatelé z oblasti služeb. Proběhne prvé společné setkání starostů a občanů všech zúčastněných regionů formou cyklovýletu po nově značených cyklotrasách. Součástí tohoto projektu je i oprava některých hůře průjezdných stávajících komunikací na značených cyklotrasách na území obcích Bezdružice, Černošín a Konstaninovy Lázně v Mikroregionu Konstantinolázeňsko. Jedná se o první etapu oprav stávajících komunikací, na ní budou navazovat další etapy oprav na území ostatní obcí mikroregionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 377 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants