Search for European Projects

Cyklotrasy v Heřmanicích, v Dětřichově a v Bogatynii, rozhledna v Heřmanicích
Start date: Feb 28, 2009, End date: Sep 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

V česko-polském příhraničí na Frýdlantsku není dostatečně kvalitní a kapacitní turistická dopravní infrastruktura, která propojuje společné příhraničí, která usnadňuje a zlepšuje přístup k turistickým cílům na obou stranách hranice. Taková infrastruktura je předpokladem rozvoje turistického ruchu a tím také ekonomických a sociálních aktivit. Zástupci vedení příhraničních měst ve snaze využít zajímavou turistickou polohu na pomezí států konstatovala nutnost vytvoření sítě spojující turisticky zajímavá místa. Cílem projektu je spojení rozhleden v Heřmanicích a Bogatyní vymezením cyklotras v příhraničních oblastech. Vymezení těchto tras umožní občanům a návštěvníkům (turistům) poznat nejpůvabnější zákoutí města. Obsahem projektu na české straně bude rekonstrukce silničních komunikací, po kterých povede nová cyklotrasa ve směru od Dětřichova směrem k rozhledně v Heřmanicích a dále k hraničnímu přechodu do Polska v Heřmanicích, kde se na tuto cyklotrasu napojí tři nové cyklotrasy vedoucí městem Bogatynia. V rámci projektu vznikne nová cyklotrasa včetně turistického značení vedoucí z Frýdlantska do Polského příhraničí a na její trase bude vybudován nový turistický cíl, kterým bude rozhledna v Heřmanicích.Bogatynia: Výběr trasy bude doložen fotografiemi a popisem jejich nejzajímavějších míst. Na hranici bude postavena informační tabule s popisem možných tras a místních turisticky zajímavých míst. Nejdůležitějšími místy na trase bude vyhlídkové místo, tzv. "Obserwator? (?Pozorovatel?) a vyhlídkové místo na doly hnědého uhlí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   456 436,14
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants