Search for European Projects

Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry
Start date: Apr 30, 2010, End date: Nov 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Výstavba cyklistických stezek patří k nejvíce proekologickým a současně žádoucím projektům a přispěje jak k rozvoji turistiky v regioně, zejména cyklistické turistiky, tak k rozvoji příhraniční oblasti, což bude mít pozitivní vliv na rozvoj sektoru služeb v regioně.Město Racibórz hodlá v rámci projektu vybudovat cyklistickou trasu na protipovodňových hrázích mostu u ul. Gliwické až po jez u továrny kotlů RAFAKO S.A, a také vybuduje cyklostezku na silničním tahu města, který se napojuje na přeshraniční trasu č. 9. Celková délka vybudovaných cyklostezek bude 8806,42 m.Obec Krzyzanowice plánuje modernizaci úseku trasy č. 9 o délce 3230 m a také výstavbu cyklistické stezky podél cyklotrasy č. 24 v délce 1540 m, která tvoří polskou část Euroregionu Těšínské Slezsko a vede ke správním hranicím Polské a České republiky.Vyprojektované cyklistické stezky se na polské straně budou nacházet podél řeky Odry.Na územích obcí Svazku měst a obcí okresu Karviná bude vybudován úsek cca 52,3 km cyklistické trasy, spojující Bohumín s Loukami nad Olší, která bude přirozeným prodloužením cyklotras 9 a 24 na polské straně. Ve Starém Bohumíně navazuje cyklotrasa na připravovanou stavbu cyklotrasy Greenway Odra - Morava - Dunaj a v Chotěbuzi na připravovanou cyklotrasu Chotěbuz - Český Těšín. Stavba sleduje pokud možno tok řeky Olše a těsně před hranicí s Polskem tok Odry. Cyklostezky na katastru města Karviné nabídnou navíc vhodné komunikace pro in-line bruslaře. Za účelem déle trvající propagace projektu plánují partneři projektu kromě organizovaní jednorázových propagačních akcí, také akci dlouhodobějšího charakteru. Bude navržen záznamník s vytipovanými turisticky zajímavými místy, která se budou nacházet po celé délce trasy na obou stranách hranice, návštěvníci zde budou získávat razítka a po získání razítek na všech vytipovaných místech budou odměněni tématickým turistickým odznakem.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   3 947 046,05
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants