Search for European Projects

Cyklostezky v Kladském pomezí
Start date: Mar 31, 2008, End date: Oct 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Po vstupu Česka a Polska do Schengenského prostoru 21.12.2007 je nezbytné řešit komunikační propojení obou sousedních zemí. Zatímco mezinárodní silnice pro automobilový provoz jsou již v turistickém regionu Kladské pomezí stabilizovány v dlouhodobě užívaných trasách, v místech přechodů na turistických stezkách, přes které jsou vedeny značené cykloturistické trasy, kvalitní komunikace schází. V okolí Náchoda a polského města Kudowa Zdrój, v České Čermné (Březové), ve Žďárkách (Stroužném) a v Malé Čermné (Čermné) byly přechody zřízeny na nezpevněných cestách, které v této podobě přežily do dnešní doby.Prvořadým cílem projektu je proto vybudování kvalitních cyklostezek odpovídajících svými technickými parametry začátku 21. století, jejich rekonstrukcí jak na straně české části regionu Kladské pomezí na a městem Kudowa Zdrój na straně polské. V projektech, které budou partnerskými městy postupně uplatňovány v období nadcházejících 5 let, budou zařazeny stavby, které po dokončení odstraní špatně sjízdné nebo nesjízdné úseky na stávajících značených cyklotrasách republikového nebo regionálního významu č. 22, 4095, 4018, 4020, 4152 a 4281, které jsou v současně době páteřními cyklistickými komunikacemi v této příhraniční oblasti. V trasách stávajících cyklotras vyznačených v ČR a PR v uplynulých 10 letech řeší tento projekt výstavbu 5 nových úseků cyklostezek. Plánovaná stavba nových úseků bezprostředně navazuje na cyklostezky vybudované v předcházejících 8 letech na stejné síti. V prvním kole Operačního programu přeshraniční spolupráce české a polské republiky uplatňují tři čeští partneři (Náchod,Vysoká Srbská, Hronov) a 1 polský partner celkem 5 dílčích staveb cyklostezek na již zmíněné síti cyklotras, které partneři projektu dokázali připravit.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   1 053 143,99
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants