Search for European Projects

Cyklostezky městem
Start date: Jun 30, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o vybudování cyklostezek centrem města.Nové cyklostezky propojí stávající značené cyklotrasy vedené městem a to v nejfrekventvanějším a nejrizikovějším místě. Jedná se o cyklotrasy č. 553 a 6069 které pak pokračují směrem na Heřmanovice, kde se připojují na mezinár. trasu 55, a na trasu č. 6072 směrující k hraničnímu přechodu s Polskem (Zlaté Hory - Kondratów), kde navazují na značené polské cyklotrasy. Délka nových cykloztezek bude 2,543 km, součástí akce jsou 2 mostky, zatrubnění příkopy, obnova chodníků, osvětlení části cyklostezky, terénní úpravy. Po realizaci akce se počítá se vznikem dvou nových pracovních míst. Polský partner Stowarzyszenie rozvoju Dorecza Osoblogi Prudnik.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   8 683 133,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants