Search for European Projects

Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I. etapa
Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projekt "Cyklostezka- Z údolí Jizery do údolí Bobru" je novým společným projektem měst Semily a Jelenia Góra. Na české straně je tento projekt realizován výstavbou cyklostezky podél toku řeky Jizery a na polské straně cyklostezkami projektu "Na stezkách Ducha hor" (Na ścieżkach Ducha Gór).I. etapa na české straně je realizována výstavbou lávky přes Jizeru a II. úsekem cyklostezky podél Jizery na území města Semily. Výstavba navazuje na již realizovaný I. úsek, který byl dokončen v roce 2009. Celková délka úseku nové asfaltové cyklostezky je 640 m a délka lávky 42 m. Spojením s nově vybudovanou cyklostezkou vznikne na území města Semily samostatná komunikace pro cyklisty v délce 1,75 km, která bude navazovat na značenou cyklotrasu č. 4170Na polské straně I. etapa projektu zahrnuje modernizaci existující cyklistické stezky údolím řeky Bóbr k turistické chatě "Perla Zachodu" a podél Sudecké ulice v Jelení Góře v délce 2,5 km. Kokrétními pracemi je vybavení 10 odpočinkových míst lavicemi, stoly, stojany na kola, informačními panely a montáží ochranné bariéry. Společně bude vydána brožura s popisem turistických zajímavostí a cykloturistických tras v údolí řeky Jizery na české straně a v údolí řeky Bobru a jejího přítoku Kamienica. Obsahem bude popis a zákres stávajících a plánovaných cyklotras do turistických map po úsecích. Brožura bude vydána v českém a polském jazyce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   495 803,30
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants