Search for European Projects

Cyklostezka Starý Dvůr - část cyklotrasy č. 3 Plzeň - Regensburg (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0021)
Start date: Oct 5, 2004, End date: Sep 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Cyklostezka Starý Dvůr je součástí nově značené páteřní cyklotrasy č. 3 Plzeň - Všeruby - Regensburg. Na této trase se na české straně ve strategické poloze v úseku mezi Kdyní a Staněticemi nachází v blízkosti části obce Starý Dvůr krátký obtížně sjízdný úsek komunikace. Tento úsek by po vyznačení cyklotrasy č. 3 ztěžoval pohyb cyklistů v dotčeném úseku a představoval tak značnou závadu na této trase. Z tohoto důvodu se představitelé obce Kout na Šumavě ve spolupráci s dalšími obcemi mikroregionu Kdyňsko a bavorskou obcí Eschlkam rozhodli v problémovém úseku kolem části obce Starý Dvůr prosadit výstavbu cyklostezky, která by přinesla bezpečný a ničím nerušený pohyb cyklistů na výše popsané trase. V rámci projektu bude dotčený úsek kolem části obce Starý Dvůr (??? dlouhý) stavebně upraven jako cyklostezka, bude vybudován nový asfaltový povrch, osazeno dopravní značení a zábrany (sklápěcí sloupky). odborná firma.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   570 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants