Search for European Projects

Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice
Start date: Oct 31, 2013, End date: Jul 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je vybudování cyklostezek na CZ a PL straně hranice. V minulých letech budovaná infrastruktura v podobě cyklostezek na obou stranách hranice podnítila rozvoj cyklodopravy v rámci cestovního ruchu. Tento projekt navazuje na tyto aktivity výstavbou chybějících úseků, které jsou stěžejní pro ucelenou síť na trase Opava - Ratiboř. Vybudované úseky navíc vytvoří ucelenou trasu a okruh (Kobeřice-Strahovice-Krzanowice-Borucin-státní hranice. Okruh může být uzavřen návratem podél státní hranice zpět na cyklostezku č. 552 nebo alternativně pokračovat dále na síť stezek na CZ straně). To podnítí příhraniční cestovní ruch a umožní turistům na obou stranách hranice komfortní a bezpečný pohyb. V rámci projektu dojde k vybudování těchto úseků:1. CZ strana (obec Kobeřice): vybudování cyklostezky Kobeřice střed (mezi ul. U Lékárny-Mlýnská-Slezská, délka úseku 290 m) a sever (mezi ul. Dubová a hranicemi katastru obce, délka 520 m). V rámci úseku střed dojde také k vybudování osvětlení cyklostezky. Díky projektu dojde k dokončení chybějících úseků na frekventované cyklostezce č. 552 (Opava - Ratiboř). Naváže na vedoucím partnerem vybudovaný úsek Kobeřice jih. Na realizaci všech tří úseků již byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, přičemž k samotné fyzické realizaci došlo pouze u úseku jih (důvodem bylo přidělení dotace z rozpočtu ČR pouze na tento úsek).2. PL strana (obec Krzanowice): vybudování cyklostezky - spojení cyklostezky č. 6 (Ratiboř - Opava) se státní hranicí (délka úseku 1,89 km). Jedná se o úsek mezi obcí Borucín a státní hranicí. Na úseku cyklostezky č. 6 (CZ hranice-Ratiboř) bude vytvořeno příslušné označení tak, aby se cykloturista na hlavní stezku regionu z budovaného úseku bezproblémově napojil nebo naopak z ní na nový úsek odbočil.V rámci projektu také dojde k vydání cyklistické mapy s novými úseky. Vše pak vyvrcholí slavnostním otevřením úseků se společným cyklovýletem.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants