Search for European Projects

Cyklostezka Jizerka - Jakuszyce
Start date: Apr 30, 2010, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Oblast české i polské části Jizerských hor má velký potenciál pro rozvoj letní i zimní turistiky. Jedná se o atraktivní prostředí, které může návštěvníkům nabídnout široké spektrum volnočasových aktivit. O atraktivitě Jizerských hor svědčí i jejich historická oblíbenost. V minulosti byla na jejich území vybudována síť turistických cest a doprovodného zázemí. Projekt řeší modernizaci a zvýšení bezpečnosti cykloturistického propojení české a polské části Jizerských hor prostřednictvím rekonstrukce komunikace v osadě Jizerka a Jakuzsyce. Po komunikaci v obcí Jizerka vede cyklostezka č.22, jedna z páteřních cyklostezek oblasti, sloužící zároveň pro napojení na polskou cykloturistickou síť a část Stezky J. Cirmrmana. Stezka pod jiným názvem vede dále do Polska do Jakuszyc a následně do Szklarske Poreby. Přitom na polské straně vede cyklostezka v obci Jakuszyce částečně po frekventované mezinárodní silnici E 3. Na toto propojení navazuje rozsáhlá síť dalších národních i mezinárodních cykloturistických cest pokrývajících Jizerské hory a okolí. V současnosti je technický stav cyklostezek i bezpečnost pěších i cykloturistů zcela nevyhovující a je brzdou rozvoje přeshraničního cestovního ruchu. V rámci projektu bude na české straně modernizována komunikace cyklostezky č.22, obnoven původní systém odvodnění a protipovodňového opatření a opraven propustek a mostní konstrukce. Tím bude dosaženo požadovaných parametrů cyklostezky. Projekt navazuje na dřívější projekt opravy komunikace z Kořenova do osady Jizerka a také na projekt Nové Hřebenovky a Jizerské magistrály pro pěší turistiku. Na polské straně bude předmětem projektu oprava cyklistického a turistického propojení z Jakuszyc do Sklarske Poreby. Dojde k nahrazení původní trasy po frekventované mezinárodní silnici č.3. Opravením a zprovozněním této cesty se zvýší bezpečnost turistů, kteří se tak vyhnou silnici č.3.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   592 946,36
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants