Search for European Projects

Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko
Start date: Sep 30, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je vytvoření cyklistického portálu Ústeckého kraje. Portál bude kromě sítě cyklostezek v Ústeckém kraji prezentovat i navazující cyklostezky v Sasku. Součástí prezentace bude i přehled doprovodných služeb pro cyklisty v okolí - půjčoven a servisů kol, ubytovacích a stravovacích kapacit, informací o zajímavých místech na cyklotrasách. Cykloportál bude poskytovat informace o možnostech cykloturistiky v příhraničním česko - německém regionu, bude proveden v české a německé jazykové mutaci, jeho propagace proběhne taktéž v obou zemích.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   64 219,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform