Search for European Projects

Cyklobraní v Jevišovce (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0253)
Start date: May 31, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o cyklistickou sportovní akci v rámci seriálu Kolo pro život 2006, která je organizovaná pro profesionální i amatérské cyklisty obce okolí obce Jevišovka, která je součástí mikroregionu Hrušovansko i Mikulovsko a je určena i pro cyklisty ze sousedního spolupracujícího rakouského regionu Land um Laa. Toto sportovní setkání povede především k rozvoji turismu, poznání sousedního regionu, k výměně informací a navázání nových kontaktů potřebných pro další spolupráci i ke sblížení občanů obou příhraničních regionů. Trasa závodů povede přes území obou regionů Hrušovansko i Land um Laa.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   34 950,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants