Search for European Projects

Cyklistické jízdy a akce (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0109)
Start date: Apr 15, 2005, End date: Apr 13, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na upevňování a rozšiřování česko - rakouských vztahů v oblasti cykloturistiky zapojením dětí, mládeže a seniorů z obou zemí do plánovaných aktivit. Projekt je určen jak pro muže, tak pro ženy, ale zaměřuje se i na jednotlivé skupiny ve společnosti. Aktivity v rámci projektu se budou konat na bezpečných úsecích, bez automobilového provozu, s možností odpočinku na stezce (mobiliář) atd., což je informace výhodná zejm. pro cyklisty - rodiny s dětmi. Obsahem projektu je pořádání jednodenních cyklojízd, ve spolupráci s partnery Nadace pro Jihočeské cyklostezky (23 měst) a rakouským partnerem - městem Grein, které je zároveň partnerským městem Hluboké nad Vltavou. V rámci projektu budou realizovány především tyto aktivity: 1) otevírání cyklistické sezóny, duben 2005. Akce proběhne již 16.4.2005, není zahrnuta v rozpočtu projektu. 2) letní akce na Příhraniční cyklostezce, srpen 2005. 3) zavírání cyklistické sezóny, říjen 2005. 4) otevírání cyklistické sezóny, duben 2006. Dalšími aktivitami v rámci projektu bude: - příprava a organizace výše uvedených akcí, - aktualizace www stránek Nadace pro Jihočeské cyklostezky, které budou základním informačním zdrojem v oblasti cyklistiky pro Jihočeský kraj a sousední regiony (včetně Německa a Rakouska). Akce má výrazně pozitivní dopad na životní prostředí především v těchto oblastech: - propagace cyklistiky jako šetrné formy trávení volného času, - snížení individuální automobilové dopravy na úkor dopravy šetrné, - informování veřejnosti o možnostech cyklistiky a cykloturistiky jako šetrných forem dopravy a trávení volného času, - snižování hlučnosti a prašnosti (nepřímo). Veškeré písemné výstupy nadace v zásadě předkládá na recyklovaném papíru.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   75 519,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants