Search for European Projects

Culture camps for Youths (Kulturleir)
Start date: Dec 31, 2000, End date: Dec 30, 2002 PROJECT  FINISHED 

Projektet är en fortsättning på det Interreg II A-projekt som tidigare beviljats medel. Detta projekt omfattar genomförande av två kulturläger för ungdomar mellan 14 och 19 år. Det första kulturlägret genomfördes i Norge den 24-30 juni 2001, och det andra lägret skall genomföras i Sverige sommaren år 2002. På varje läger deltar omkring 50 ungdomar från varje land. På lägren kommer temagrupper att arbeta med teater, film, konst, musik, dans, litteratur, prosa/poesi och journalistik. Vidare kommer en hemsida att skapas för att bland annat möjliggöra spridning av ungdomarnas konst.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details