Search for European Projects

Crossroads
Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Crossroads ondersteunt bedrijven inhoudelijk en financieel bij het ontwikkelen en realiseren van kansrijke innovaties door de inzet van één of meerdere opkomende technologieën: nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en materialen, inkjet, embedded vision en remote diagnostics. Dit leidt tot nieuwe producten en productieprocessen, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame materialen en systemen. En daarmee tot meer omzet en werkgelegenheid in de maakindustrie van Zuid-Nederland en Vlaanderen.Ter stimulering van duurzame grensoverschrijdende samenwerking biedt CrossRoads ondersteuning in de vorm van onder meer bedrijfsbezoeken, thematische workshops, proeftuinexperimenten op het gebied van embedded ICT door hogescholen, een IP database embedded vision en remoted diagnostics, haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten.Voor meer info over het project: bekijk hier het filmpje. Achievements: Crossroads was een zeer succesvol project dat de duurzame samenwerking stimuleerde tussen productiebedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen in de grensregio. Het richtte zich op het ontwikkelen en realiseren van innovaties, gebruikmakend van een of meerdere opkomende technologieën. Crossroads leverde nieuwe, duurzame producten en processen op welke bedrijven rechtstreeks op de markt konden brengen. In elk innovatieproject werkten bedrijven aan beide kanten van de grens samen.Zo was er het deelproject “Eye Surface Profiler”, waar men een instrument ontwikkelde waarmee de voorkant van een oog snel en nauwkeurig kan worden gemeten in een diameter van 18 tot 20 mm. Hierdoor kunnen grotere en beter passende contactlenzen worden aangemeten dan voordien het geval was. Van de huidige harde contactlenzen wordt in de praktijk 20% na eerste aanpassing afgekeurd, met deze nieuwe techniek wordt dat beduidend minder.Via deze en tientallen andere concrete innovaties werd een sterke stimulans gegeven aan de Zuid-Nederlandse en Vlaamse economie. De focus van Crossroads lag op vijf zogenaamde opkomende kruisspunttechnologieën: nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en material technologie, embedded vision, inkjettechnologie en remote diagnostics. Via het gebruik van deze technologieën werden nieuwe producten en productieprocessen gecreëerd, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame materialen en systemen. Op die manier verwerft de regio een sterkere positie als high tech hotspot.Een mooi voorbeeld binnen het domein inkjettechnologie is “Inflight Drop Volume Analysis”. Steeds meer objecten, waaronder elektronica en OLEDS, worden al geprint. Zeer nauwkeurig printen is daarbij van groot belang. In dit deelproject werd een druppelanalyse-instrument ontwikkeld, om het printgedrag van de printkop precies te kunnen bepalen en correct te kunnen aansturen.Bij de evaluatie van Crossroads bleek duidelijk dat de innovatietrajecten in hoge mate voldeden aan de vraag en verwachtingen van de betrokken bedrijven. Bij circa 11 van de 25 innovatietrajecten binnen Crossroads lag de eigen bijdrage van bedrijven (veelal ruim) boven de ontvangen subsidie. Bijna de helft van de innovatieprojecten binnen Crossroads vroeg minder dan de maximumsubsidie van 150.000 euro (10 op 25) en bij 17 van de 25 innovatieprojecten kon meteen (zonder vervolgstappen) overgegaan worden van innovatie-ontwikkeling naar commerciële exploitatie. Met de innovatietrajecten in Crossroads heeft het Interreg-programma aldus duidelijk voldaan aan een behoefte bij bedrijven, voor dat laatste steuntje in de rug bij kansrijke innovatieprojecten.Daarnaast investeerde Crossroads ook in proeftuinexperimenten. “Een ‘proeftuin’ houdt in dat studenten en docenten van hogescholen concrete projectopdrachten van beperkte omvang en looptijd voor een bedrijf uitvoeren, waardoor deze bedrijven op een laagdrempelige manier kennis in huis kunnen halen en specifieke innovatie-ideeën aan een eerste realiteitstest kunnen onderwerpen,” aldus projectverantwoordelijke Erik Duijsens, namens de stichting Grensoverschrijdende Innovatie Crossroads. “Daarbij laten deze proeftuinen ook toe dat de zin voor innovatie al begint te rijpen in de hoofden van de ondernemers van morgen.”Het project bood ook ondersteuning in de vorm van bedrijfsbezoeken en thematische workshops om de duurzame grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.Voor meer info: www.crossroadsproject.eu
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 40.2%   3 489 008,56
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

10 Partners Participants