Search for European Projects

Cross-media design för besöksnäring och turistmiljöer

Projektet ska inventera resurser inom medieområdet med ambitionen att bygga det virituella Helgeland och Lappland på nätet. Målet är gränsöverskridande destinationer för turism samt ta fram underlag för användning av ny teknik inom turistisk marknadsföring. Projektet ska undersöka vilka insatser som pågår eller som har genomförts inom området och ta vara på dessa. Man ska arrangera seminarier och kortare utbildningar för aktörer, brukare och producenter. Tanken är att arbeta fram ett etableringsprojekt utifrån identifierade behov och önskemål.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 31%   64 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants