Search for European Projects

Cross-border Suppression Muskusratten (Grensoverschrijdende bestrijding muskusratten)

Om zo effectief mogelijk de rattenpopulatie te bestrijden wilden RATO vzw en diens partners een uniform en grensoverschrijdend registratie- en evaluatiemodel ontwikkelen om bij te houden waar welke hoeveelheden muskusratten zitten. Zodoende kan elke organisatie, bevoegd in de muskusrattenbestrijding in het Scheldemondgebied de informatieversnippering overbruggen en overstappen naar onderhoudsbestrijding. Met de juiste informatieverspreiding over vangsten, gepresteerde inspanningen, gebiedsgevoeligheid, normen en werkwijze is de doelstelling van dit project bereikt. Het is voor de landbouw en het beheer van dijken en dergelijke van groot belang dat de verspreiding van de muskusrat in toom wordt gehouden, en zonder grensoverschrijdend samenwerken is dit niet mogelijk. De muskusrat migreert namelijk met het grootste gemak over de grens. Al in het eerdere project Muskusrattenbestrijding werd deze conclusie getrokken. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   256 000,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants