Search for European Projects

Cross-border countryside and enterprise development (Gränslös landsbygdsutveckling - företagsutveckling)
Start date: May 31, 2003, End date: Dec 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

Projektet handlar om att etablera mötesplatser och bilda nätverk mellan små och medelstora företag på respektive sida om gränsen i syfte att skapa förutsättningar för produktion, vidareförädling och försäljning av efterfrågade produkter. Projektet kommer att fokusera på små och medelstora företag inom följande områden: • Livsmedelsförädling (kött, mjölk, vegetabilier) • Turism och upplevelser (boende, mat och gårdsbutiker, upplevelser) • Gröna tjänster (”grön omsorg”, småskalig bioenergi, naturvårdstjänster)

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details