Search for European Projects

Cross-border commuter traffic (Forstudie - Gränspendel)
Start date: Aug 31, 2003, End date: Mar 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för en ansökan om interregstöd till kollektivtrafikprojekt i gränsregionen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details