Search for European Projects

Cross-border care (Gränssprängande omsorg 2)
Start date: Jun 14, 2004, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Alternativ vård inom hälso-, social- och omsorgssektorn har kommit att bli allt mer aktuell. De deltagande kommunerna har intresse av att studera detta närmare genom utbyte av erfarenheter och öka kompetensen om olika modeller. En vision som projektet har är att etablera verksamheter med alternativa driftsformer på tvärs över gränsen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details