Search for European Projects

Cross-border care (Gränssprängande omsorg)
Start date: Dec 31, 2002, End date: Oct 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

Grundtanken i projektet är att det finns en rad olika sätt att bedriva verksamhet inom vård- och omsorg, både i privat och i offentlig regi. En förstudie har genomförts i samarbete mellan MICA, Östersunds kommun, Trondheims kommun och TISIP. Till skillnad mot förstudien har detta projekt en mer praktisk inriktning, även om det finns inslag av forskning i vissa delprojekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details