Search for European Projects

Countryside Recreation
Start date: Dec 31, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Syftet med projektet är dels att skapa ett långsiktigt samarbete mellan Värmlands Turistråd och Hedmarks Reiseliv för att öka internationaliseringen av Värmland och Hedmark och dels att bidra till ett ökat samarbete mellan befintliga turistföretag i regionen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details