Search for European Projects

Country of fishing (Fiskeland)
Start date: Apr 30, 2002, End date: Dec 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

I gränsområdet Dalsland-Inre Østfold ska förutsättningarna att driva fisketuristiska företag i det gemensamma sjösystemet Dalslands kanal – Haldenvassdraget stimuleras. Detta kommer bl a att göras genom att fler stugägare hyr ut sina fritidshus, servicen inkl.sjösättningsramper kommer att utvecklas, marknadsföringen kommer att samordnas över riksgränsen och kopplas till Regionen / Västsvenska Turistrådet. Fiskeföretagare/entreprenörer kommer att få utbildning och fiskevårdande insatser kommer att genomföras

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details