Search for European Projects

Costal hiking trails (Kustnära vandringsleder)
Start date: Mar 14, 2004, End date: Mar 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Fastställa de vandringsleder som kan ingå i ett kustnära perspektiv. Få till stånd avtal med berörda markägare. Märka och iordningställa de stigar som kommer att ingå i nätverket. Framtagande av kartor med beskrivningar.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details