Search for European Projects

Core Competencies for Entrepreneurship
Start date: Feb 2, 2015, End date: Jan 2, 2016 PROJECT  FINISHED 

Tarptautinis mokymų seminaras "Esminės verslumo kompetencijos" vyks Lietuvoje 2015 metais. Projekte dalyvaus 6 šalys: Lietuva, Lenkija, Estija, Italija, Rumunija ir Bulgarija. Projekto tikslinė grupė: 28 jaunimo darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su jaunimo grupėmis ar individiai, įvairiose darbo su jaunimu srityse. Mokymų seminaro programos trukmė: 9 dienos. Pagrindinis mokymų seminaro tikslas - mokyti jaunimo darbuotojus kaip ugdyti jaunų žmonių verslumo kompetencijas. Mokymų seminaro uždaviniai: • Ugdyti jaunimo darbuotojų supratimą apie verslumo kompetencijos ugdymą (nuostatų, gebėjimų ir žinių). • Padėti suprasti jaunimo darbuotojų vaidmenį, kaip jie gali prisidėti prie verslumo kompetencijos ugdymo. • Sukurti ir išbandyti ugdomąsias veiklas (užsiėmimus) jaunimo verslumo ugdymo tema. • Skatinti ES programos Erasmus + naujų projektų kūrimą, kurie būtų naudojami, kaip priemonė ugdant jaunimo verslumą. Padėti dalyviams atrasti partnerius su kuriais jie galėtų vykdyti bendrus projektus ateityje. Pagrindiniai mokymų seminaro vedimo principai ir metodikos, kuriomis bus naudojamasi mokymų metu: 1. Dalyviai tobulins savo profesinius ir asmeninius, socialinius įgūdžius. Bus naudojamas į besimokančiųjų poreikius orientuotas požiūris. 2. Darbas su įvairove – mokymų vadovai sukurs saugią mokymosi aplinką grupėje, todėl grupės nariai galės mesti iššūkį sau ir kitiems mokymosi proceso metu. Grupės įvairovė bus išteklis mokantis vieniems iš kitų. 3. Ryšys su realybe – mokymų metu bus naudojami pavyzdžiai, kurie bus artimi dalyvių organizacjoms ir bendruomenėms. Taip pat siūlomos praktinės veiklos, kurias jie galės pritaikyti tiesioginiame savo darbe. 4. Mokymasis iš patirties - dalyviai išmoks mokytis iš įgyjamos, autentiškos patirties ir taikyti išmokimus naujose situacijose. 5. Aktyvus dalyvavimas - mes suteiksime saugią aplinką ir naudosime skirtingus metodus, siekiant užtikrinti dalyviams galimybe aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Šiuo mokymų projektu mes siekiame suteikti jaunimo darbuotojams galimybę gerinti jaunimo įsidarbinimo galimybes, visų pirma jaunų žmonių turinčių mažiau galimybių tarpe. Šiuo projektu didinsime projekto partnerių, organizacijų, kokybišką supratimą apie verslumo ugdymą. Po mokymų seminaro dalyviai gebės ugdyti jaunų žmonių: - Samoninigumą ir gebėjimą aktyviai siekti savo tikslų; - Ieškoti galimybių; - Gebėti apsieiti su neapibrėžtumu; - Imtis apskaičiuotos rizikingos; - Lanksčiai reaguoti į iššūkius; - Išradingai spręsti problemas / konfliktus; - Gebėjimą įtikinti kitus; - Gebėjimą vykdyti prisiimtas atsakomybes.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants