Search for European Projects

Contact and inspiration for volunatry organisations int he border region (Kontakt- og inspirasjonsmesse for frivillige organisasjoner i grenseregionene)
Start date: Nov 30, 2003, End date: Sep 29, 2004 PROJECT  FINISHED 

Mennesker har i alle tider samarbeidet for felles nytte. Dette kan også beskrives som økonomisk virksomhet med sosiale fortegn - en "social ekonomi". En fellesnevner for virksomheter innenfor den sociale ekonomin er at den er demokratisk styrt og at profittmotivet ikke er det primære.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details