Search for European Projects

Contact 2002 (Kontakt 2002)
Start date: Mar 31, 2001, End date: Feb 27, 2003 PROJECT  FINISHED 

Interregionala nätverk 4, deltagande företag/org 150, företag i kontaktskapande aktiviteter 130, utbildningstimmar män 20, kurser/seminarier/utbinsatser 5, deltagare i komputvinsatser kvinnor 15, resp män 135, aktiviteter som ökar attraktionskraften 4.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details