Search for European Projects

Concerning the Border from People to People (Over de Grens van Mens tot Mens III)

Over de Grens van Mens tot Mens (I en II) was een kaderproject in Interreg II waarbinnen kleinschalige grensoverschrijdende activiteiten werden voorzien van een bijdrage tot 50% van de projectbegroting. Omdat het initiatief zo succesvol was, werd het in Interreg III opnieuw opgestart, zodat nieuwe initiatieven konden worden ondersteund. Voor dit derde kaderproject reserveerde de Euregio 437.500 euro. Zo kregen 25 projecten van Vlaamse en Zeeuwse organisaties een substantiële steun in de rug. Ook dit derde raamproject was een succes. De nadruk lag wat minder op contact en kennismaking, de projecten werden wat zakelijker. Wat opviel, was de aandacht van de media en de grensbewoners voor een aantal acties. De resultaten van de studie uit Op naar Grensoverschrijdende Drugspreventie bereikten de nationale journaals en vooral Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch!, een documentaire over de Belgische annexatieplannen ten opzichte van Zeeuws-Vlaanderen in 1919, werd ruimschoots bezocht tijdens de première en de daaropvolgende vertoningen in bioscopen en buurthuizen nabij de grens. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   218 750,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants