Search for European Projects

Competence development in the crayfish business (Kompetensutveckling för Astacus)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Kompetensutveckling av uppfödning av flodkräftor i dammanläggningar samt kompletterande insatser för att förhindra spridning av kräftpest.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details