Search for European Projects

CO NÁS SPOJUJE? Srovnání regionálního rozvoje měst Uničov a Ledziny
Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Podstatou projektu CO NÁS SPOJUJE? Srovnání regionálního rozvoje měst Uničov a Ledziny je zdokumentování a porovnání regionálního rozvoje partnerských měst Uničov a Ledziny, které se nacházejí v Česku a Polsku. Projekt bude realizován ve spolupráci zapojených škol (ZŠ Uničov, Gymnázium Ledziny), a to přímo ve výuce. Mladí lidé se naučí prezentovat vlastní region a blíže poznají historii partnerského města, s níž seznámí také širší veřejnost. Projekt povede k prohloubení partnerství měst v oblasti školství a vzdělávání a u mladých lidí podpoří rozvoj hned několika klíčových kompetencí (zejm. týmová práce, schopnost prezentace výsledků své práce, počítačová gramotnost a jazykové dovednosti).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   315 870,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants