Search for European Projects

CLEAN-education of young educators
Start date: Aug 15, 2013,

Projekt CLEAN EYE je zamišljen kao interaktivna razmjena mladih iz Hrvatske, Slovenije i Rumunjske, članova skautskih organizacija. S projektom ćemo osposobiti 36 mladih za promotore ekološki održivog načina življenja i reciklaže kućnoga otpada. Promotori/sudionici će kroz ovaj projekt usvojiti i zdrave životne navike. Tijekom kolovoza i rujna učesnici projekta će u otvorenoj grupi na Facebook-u izmjenjivali svoja razmišljanja o predloženim temama te na taj način proaktivno djelovati u cilju ostvarivanja učinkovitog recikliranja kućnog otpada. Tijekom listopada (od 05.10.2013 - 13.10.2013) organizirao će se zajednički kamp u odmaralištu Crvenog križa u Okrugu Gornjem blizu Trogira. Mladi će na kampu usvajati znanja o recikliranju, organizirali zajednički život, razvijati toleranciju, upoznavati kulturne različitosti pojednih zemalja učesnika, razvijati solidarnost te promišljati o temeljnim vrijednostima Europske Unije. Projekt CLEAN EYE će definirati zajedničke vrijednosti svih učesnika prema zdravim životnim navikama kao što je recikliranje kućnog otpada koje za kranji cilj ima očuvanje planete Zemlje. CLEAN EYE će direktno potaknuti mlade na aktivno djelovanje u svojim zajednicama u cilju razvijanja svijesti o važnosti reciklaže. Učesnici će tijekom projekta savladati i važne životne vještine verbalne i neverbalne komunikacije, te komunikacije na stranom jeziku, informatičke vještinama, te vještine vezane za planiranje i organiziranje aktivnosti koje će provoditi u svojim lokalnim zajednicama, u obliku najmanje pet prezentacija učenicima u osnovnim školama po svakoj državi učesnici. Project CLEAN EYE is designed as an interactive exchange of young people from the Croatian, Slovenian and Romanian Scout organizations. This project will educate 36 young people as promoters of environmentally sustainable living and recycling of household waste. Participants/promoters of this project will also adopt healthy lifestyle habits. During August and September the participants shall open a group on Facebook called CLEAN EYE where they will exchange their thoughts on the proposed subjects and actively discuss about efficient and sustainable recycling methods of household waste and environmental protection. In October (from 10/05/2013 - 10/13/2013) a joint camping will be conducted in the resort of the Red Cross in Okrug Gornji near Trogir. Young participants will adopt knowledge about recycling, organized community life, develop tolerance, and learn about cultural diversity of all countries participating in project. This way, young people should develop solidarity and reflect on the fundamental values of the European Union. Project CLEAN EYE should define and enhance common values of all participants towards healthy habits like recycling household waste whereas the ultimate objective is to protect planet Earth. CLEAN EYE will encourage young people to become more active in their communities in order to develop awareness towards the importance of recycling. During this project participants will also master important life skills such as verbal and nonverbal communication, communication in a foreign language, computer skills, and skills related to planning and organizing activities that will be carried out later in their local communities in form of at least five presentations per each partner country in primary school.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

2 Partners Participants