Search for European Projects

Clean creeks III phase 1 (Schone Kreken III fase 1)

Dit project was het vervolg op de uitvoeringsprojecten Schone Kreken I en II die tot stand kwamen in het kader van Interreg II. Deze Schone Kreken-projecten passen allemaal binnen het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan en spelen binnen het gebied van het GOS. Het doel van deze laatste stap in Schone Kreken was om op verschillende locaties, op de grens tussen Maldegem en Aardenburg, de aantrekkelijkheid en leefomgeving van het krekengebied te verbeteren, door bescherming en herstel van natuur en landschap. Er zijn onder andere een paar voor het lokale milieu belangrijke rioleringswerken uitgevoerd. Fase II in het project was een uitvoeringstap met als bedoeling het saneren van de Meulenkreek op de grens nabij Middelburg-in-Vlaanderen, het natuurvriendelijk inrichten van de Meulenkreek en Papenkreek, en het aanleggen van kerkpaden. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 20%   250 000,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants