Search for European Projects

Civil-izáció Rendezvénysorozat HU-SK / Civil-izácia HU-SK. Séria podujatí (Civil-izáció)
Start date: Jun 30, 2012, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

A projekt által érintett határmenti területek helyzetének ismerete, gazdaságának fejlesztése a versenyképesség javításának, a növekedésnek és a regionális különbségek csökkentésének is fontos területe. A magyar és szlovák oldal eltérő sajátosságokat mutat, és a helyi civilszervezetek között kialakult kapcsolatok is különböznek egymástól. A Kopint-Tárki kutatásai szerint egymás mellett létező szegény régiók vannak kapcsolatok nélkül a kelet-szlovák magyar határrégióban. Általánosságban kijelenthető, hogy a célterületre jellemző a gyenge vállalkozási aktivitás, a munkalehetőségek hiánya, a hiányos települési infrastruktúra és kezdetleges határon átnyúló gazdasági kooperációk.Projektünk során a szegény régiók civil szervezeteinek szervezünk olyan rendezvénysorozatot, amely révén az NGO-k hozzájárulhatnak a határ-menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációjához, a térség gazdasági versenyképességének erősítéséhez, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növeléséhez. Alapítványunk további célja a környezet és természetvédelem, illetve az egészségvédelem fontosságának kihangsúlyozása.A rendezvénysorozat célja intézményesített együttműködési struktúrák felépítése és támogatása a lehetséges projektjavaslatok professzionális előkészítése és koordinálása érdekében. Megfelelő és funkcionális hálózatoknak kell garantálniuk a határmenti együttműködést és a határrégiók integrációját.A projekt specifikus céljaiA határtérség civil szereplőinek lehetőség biztosítása a határon átnyúló együttműködés "tanulására" és intenzifikálására.Az együttműködés optimalizálása a határtérségben az emberek, egyesületek, közigazgatás és a média között.A határon átnyúló integráció erősítése, beleértve a határtérség gazdasági és szociális integrációját.A határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése.A hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése és támogatása a határtérségben. Achievements: Within the project four conferences were held in connection with the sustainable development of relations within the region, strengthening cooperation and communication and supporting Hungarian and Slovak organisations. The main aim of the project was to present various topics including the protection of the environment, the protection of the family community, protection of the health, culture and traditions. The events provided the opportunity to exchange expertise, to conduct joint group work and practical cooperation, to develop personal and work relationships, which provide the basis for the future development of joint activities.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.8%   70 741,83
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website