Search for European Projects

Civil hálózati kapacitás fejlesztés Heves és Besztercebánya megyében / Rozvoj kapacít neziskovej siete v župe Heves a Banská Bystrica (Kapacitásfejlesztés / Rozvoj kapacít)
Start date: Jul 31, 2012, End date: Jul 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

A projekt hozzájárul a stratégiai cél megvalósításához, mert a projekttevékenységek, a hálózati kapacitásfejlesztés, projektfejlesztés és interaktív kommunikáció (cloud-computing weboldal létrehozása), egyrészt növeli a határmenti területek erősebb gazdasági és szociális integrációját, másrészt a hálózati együttműködések és a szakértői hálózat új pályázatokat fog generálni a cél eléréséért. A gazdasági versenyképesség növelését a képzésekkel és a jó gyakorlatok alkalmazásával, fejlesztésével és a civil kapacitások bővítésével érjük el a tapasztalatcserék, fórumok, workshopok után. A gazdasági veresenyképesség növelése főleg a közös határon átnyúló partnerségekben megvalósuló pályázatok által erősödik, amelynek a hátterét a nemzetközi szakember hálózat biztosítja a hálózatban dolgozó szervezetek számára. Az emberek és a közösségek társadalmi koherenciájának növelését azzal teljesítjük, hogy a partnerségek által megújulnak és fejlődnek a természetes kötődések az emberek és a közösségek között a határmenti régióokban. Az elérhetőség és kommunikáció javítással a pályázat azzal biztopsítsa, hogy a a kivitelezéskor a legkorszerűbb képzési technológiákat alkalmazza és a képzéseken ennek alkalmazását elsajátítják a célcsoportok is./Realizovanie projektu prispieva k naplneniu strategického cieľa, lebo projektové aktivity, rozvoj kapacít sietí, projektu a interaktívna komunikácia (cloud-computing, zriadenie webstránky) na jednej strane zvyšuje a posilňuje hospodársku a sociálnu integráciu prihraničných regiónov, na strane druhej sieťová spolupráca a činnosť siete spolupracujúcich odborníkov generuje nové projekty na dosiahnutie cieľa. Zvyšovanie hospopdárskej konkurencieschopnosti docielime vzdelávaním a aplikáciami príkladov dobrej praxe, ich rozvojom po realizácii výmeny skúseností, fórumov a worshopov. Zvyšovanie konkurencieschopnosti sa realizuje hlavne cez posilňovanie projektov cezhraničnej spolupráce, ktorého pozadie pre organizácie zabezpečujú spolupracujúci odborníci. Achievements: The highest rate of unemployment and social exclusion in the programme area is in the eastern part of the Hungarian-Slovakian border. Unemployment is often above 30%, social exclusion is growing because of the geographical isolation and a lack of chance to break out. The aim of the project was to start to involve stakeholders from both sides of the border into searching for solutions for these problems. The aim of the project partners was to start new communication activities, networking and project collection. In the frame of the project, the partners created a think-tank for consulting services which helps NGOs to get prepared for the 2014-2020 programming period via workshops and forums in order to learn project management, strategic planning and filing out application forms.
Up2Europe Ads

Details

  • 80.8%   148 712,43
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website