Search for European Projects

Císařské manévry u Štěkně (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0184)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Oct 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Letos na podzim uplyne právě 100 let od konání Velkých císařských manévrů ve Štěkni. V depozitářích se zachovaly staré fotografie, dokumentujíci tehdejší událost. Máme přesný harmonogram, podle kterého probíhala císařská návštěva při manévrech u Štěkně. Podle toho se řídí program v hlavní den 3. září 2005. Cílem projektu je navázat na historické kořeny dějin obou národů prostředníctvím hravé, ale i slavnostní akce na počest tehdejších událostí. Projekt bude jedním z řady kulturněhistorických projektů. V oblasti literatury již spolupracujeme s bavorským partnerem na tématu Karel Klostermann.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70%   148 790,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants