Search for European Projects

CHCEME BÝT SPOLU, NE VEDLE SEBE - UČENÍ, SPORT, TURISTIKA A ZÁBAVA SPOJUJE MLÁDEŽ PŘES HRANICE
Start date: Aug 31, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Našim záměrem je rozvoj tradice akcí Chceme být spolu, ne vedle sebe - učení, sport, turistika a zábava spojuje mládež přes hranice, která bude mít formu pravidelných tradičních setkání a která povede: - ke vzáj.výměně teoret.znalostí a prakt.zkušeností pedagogů a pracovníků školy v oblasti pedagog.vzdělávání a sociální výchovy, - ke sportov.a kult.zapojení a zainteresování dětí a mládeže, - k rozvoji tradic a dlouhod.spolupráci, - k vytvoření základny pro větší projekty přeshraniční spolupráce, - k rozvoji a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice. Tyto výměnné akce budou v budoucnu probíhat v pravidelných intervalech a to formou několidenních společných setkání

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   269 070,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants