Search for European Projects

Cestování časem
Start date: Jan 31, 2010, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projekt se zaměřuje na posilování významu cestovního ruchu v Olomouckém kraji a Opolském vojvodství. Vytváří společnou marketingovou kampaň "Cestování časem", kterou synergicky doplňují investiční aktivity dalších zapojených partnerů (rekonstrukce historických objektů, tvorba nových muzejních expozic). Turisté z obou příhraničních regionů budou moci navštívit jak nově vzniklé atraktivity partnerů projektu, tak všechny další turistické cíle vybrané na základě motivu času do společného turistického katalogu "Stezky času". Tyto katalogy (dvojjazyčné, formátu A5 s vloženou mapou oblasti s vyznačenými cca 70 atraktivitami s popisem) budou dále doplněny webovou prezentací a vhodnou komunikační kampaní. Smyslem projektu je podpořit turistický ruch obou regionů, čemuž napomáhá unikátní zastřešení projektu Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím. Tohoto cíle je nutné dosáhnout z důvodu nepříznivých údajů počtu turistů v příhraničních regionech, kdy dle statistik polského Instytutu Turystyki poklesl počet příjezdů českých turistů do Polska z 240 tis. (r.2003) na 180 tis. (r.2008) příjezdů. Stejný trend je možné pozorovat i na opačné straně hranice, kdy dle statistických údajů z druhého čtvrtletí roku 2009 byl zaznamenán pokles Poláků navštěvujících Olomoucký kraj téměř o 40%, což je druhý nejhorší výsledek po úbytku německých turistů. Cílem je zamezit tomuto stavu a vytvořit infrastrukturu doplněnou o marketingové nástroje propagující české památky polským turistům a polské památky českým turistům z příhraničních regionů. Více viz příloha č.7 detailní popis projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 312 385,68
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants