Search for European Projects

Cesta exulantů, muzeum Moravských bratří, IV. konference
Start date: Sep 30, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt spolku Moravian – historicko vlastivědná společnost Suchodol nad Odrou (dále jen Moravian) je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi dvěma partnery – spolkem Moravian a spolkem Partnerstwo na rzecz Pilawy. Projekt prohloubí spolupráci mezi oběma partnery a podpoří jejich další činnost v oblasti popularizace společné historie. Projekt spolku Moravian spočívá v přípravě IV. Konference týkající se působení Moravských bratrů na Severní Moravě a polské části Slezska. V rámci příprav konference bude rozšířena expozice místního muzea v Suchdole nad Odrou a bude vytištěno několik publikací s tématikou zaměřenou na působení Moravských bratrů v dané oblasti a jejich odchodu z Českých zemí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   205 725,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants