Search for European Projects

Českoněmecká konference a přehlídka koní (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0609)
Start date: Dec 31, 2007, End date: Mar 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na dlouholetou spolupráci RC Weiden a ČJF v oblasti rozvoje a podpory jezdeckého sportu jako volnočasové aktivity široké veřejnosti. Na konferenci proběhne výměna zkušeností z oblasti plánování, organizace, financování a realizace vzájemných projektů, výměna zkušeností z oblasti podpory jezdectví v německu a česku, kdy česká strana využívá bohaté tradice německého jezdectví v minulých desetiletích, kdy jezdectví v česku procházelo útlumem. V přehlídkové části budou předvedeny konkrétní výstupy předešlé spolupráce v oblasti chovu koní.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73.7%   259 532,10
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants