Search for European Projects

Českobavorské poutní místo na Vintířově stezce Běšiny (CZ.04.4.82/4.2.00.1/0051)
Start date: Feb 7, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na podporu kulturního centra mikroregionu Středního Pošumaví. Jedná se o opravu kostela Navštívení Panny Marie v obci Běšiny. Tato vyjmečná stavba je výraznou dominantou lokality, která je velmi navštěvována zejména v turistické sezóně i mimo ni. V současné době se v kostele pořádají poutní mše s hudebním koncertem hlavně za účasti věřících občanů z Bavorska. Kostel navštěvují němečtí turisté z Lallingu, který je partnerskou obcí z Bavorska. Dále se koná v kostele letní komorní koncert za účasti zahraničních hudebníků a turistů. Z dalších aktivit jmenujme probíhání bohoslužeb v německém jazyce, koncerty německých občanů, konání prohlídek v českém a německém jazyce pro tuzemskou a zahraniční veřejnost atd. Opravou kostela Navštívení Panny Marie získá oblast kulturní dimenzi místního rozvoje a dále dojde k rozvoji zaměstananosti ve službách. Vedle této kulturní oblasti dojde také k obnově církevních tradic daného regionu a upevnění přeshraniční spolupráce mezi oběma partnery. Jedná se o obnovení českoněmecké spolupráce na tomto území, která již probíhala v dávné historii lokality jako např. zvon kostela byl v 16. stol. odlit v německém Norimerku. Dále se v lokalitě sv. Bartoloměje nalézají stopy nejstaršího známého poutníka Šumavy sv. Vintíře (žil asi 955 - 1045), který svůj život zasvětil misionářství a diplomacii mezi českými a německými panovníky. Na tomto poutním místě se konají setkání Na svatém Bartoloměji, kde stojí zbytky původního běšinského farního kostela. Celá akce začíná u kostela Navštívení Panny Marie a s průvodem se jde na toto poutní místo.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   3 435 275,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants