Search for European Projects

Cesko - Slovenské regionální, informacní a spolecenské Stredisko Hornolidecska
Start date: Jun 30, 2004, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude vybudováno Cesko - Slovenské regionální informacní a spolecenské centrum Hornolidecska.Centrum bude poskytovat služby odpovídající soucasným nárokum návštevníku. Informacní centrum bude propojeno s informacním centrem v obci Dohnany na Slovensku.Vzájemné propojení aktivit obou center umožní návštevníkum získat informace z obou mikroregionu. Soucástí informacního centra bude knihovna, expozice krajových specialit a expozice prírodních, kulturních a historických zajímavostí. V informacním centru budou propagacní materiály z mikroregionu Púchovská dolina. Na Slovensku budou v informacním centru informace z Hornolidecska. Propojení obou stredisek umožní radu spolecných aktivit: - spolecný kalendár kulturních a spolecenských akcí - vzájemná výmena literatury a propagacních materiálu - spolecné kulturní a spolecenské akce - spolecná propagace místních remesel a umeleckých del - vzdelávací jazykové kurzy zamerené na Slovenský jazyk zejména pro mládež - do budoucna spolecný rezervacní systém pro turisty Uvedené aktivity umožní navázat na tradicní vztahy obou národu, které byly narušeny rozdelením Ceskoslovenska a dále je rozvíjet na principu partnerství a vzájemné výhodnosti.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   4 650 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

3 Partners Participants