Search for European Projects

Česko-rakouské setkání mládeže (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0283)
Start date: Feb 16, 2006, End date: Apr 16, 2006 PROJECT  FINISHED 

Institut pro regionální spolupráci společně se svým rakouským partnerem Junge Volkspartei a organizacemi, které se zabývají prací s mládeží, chtějí uspořádat setkání mládeže do 25 let. Institut pro regionální spolupráci má bohaté zkušenosti v práci s mládeží. V minulosti se podíleli na organizaci velmi úspěšného projektu Mladých křestanských demokratů s názvem Europe today a Democracy in Europe, které byly financované ze zdrojů programu Youth. Partnerská rakouská organizace vyšle mladé lidi ve věku 15-25 let, pro které bude toto setkání prvním zahraničním kontaktem s příslušníky jiného evropského státu. Bude se jednat převážně o studenty středních a vysokých škol, kteří se zajímají o česko-rakouské vztahy a celoevropské problémy. Cílem tohoto projektu je setkání zástupců dvou evropských států a s ním související poznávání nové kultury a výměna názorů, zkušeností a postojů formou debaty o problémech, které sužují jak českou tak rakouskou stranu, tedy témat, která ovlivňují život v příhraničních regionech. Dále proběhne debata o problémech, se kterými se potýká celá Evropa. Smyslem celé akce je zapojení mladých lidí do společenského dění v Evropě. V rámci programu se nebude jenom debatovat, ale bude také organizována prohlídka pamětihodností Brna a bude zorganizován výlet do Prahy. Realizace projektu povede ke zvýšení úrovně německého jazyka a překonání komunikačních bariér. Předpokládá se navázání dlouhodobějších přátelských kontaktů mezi českými a rakouskými vrstevníky. Kontakty budou účastníci udržovat prostřednictvím webové stránky, která bude zřízena speciálně kvůli tomuto projektu. Budou zde vkládat příspěvky o tom, co právě dělají, čím se zabývají apod. Předpokládáme každoroční opakování této akce. Máme předběžný souhlas našeho partnera, že příští rok se tato akce uskuteční pod jeho záštitou v Rakousku.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   177 299,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants