Search for European Projects

Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání (CZ.04.4.83/1.1.00.1/0134)
Start date: May 31, 2005, End date: May 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Nedostatek vhodných prostor k podnikání, vysoké náklady na jejich budování či nájem zapříčinili malý zájem o vznik nového živnostenkého, malého a střeedního podnikání (MSP). Vedle malého zájmu o zakládání nových podniků chybí v oblasti i kooperační struktury v oblasti informačních a inovačních technologií.Celkově neuspokojivá je úroveň kontaktů se sousedními regiony a zapojení MSP do aktivit výzkumu a vývoje.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   16 206 549,75
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants