Search for European Projects

Česko-rakouská hudební setkání 2005 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0065)
Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na předchozí společná vystoupení obou smíšených pěveckých sborů, realizovaná za podpory programu CBC Phare. Již po dobu několika let se pravidelně setkávají oba sbory střídavě v Prachaticích a Bad Leonfeldenu. Kromě samostatných vystoupení sborů nacvičí sbory společně několik skladeb. Za tím účelem uspořádáme soustředění. V letošním roce rozšíříme spolupráci o vydání společného informativního materiálu. Jedná se o pilotní projekt. Materiál bude dvojjazyčný, s informacemi,programy, fotografiemi jednotlivých sborů, a dále s materiály ze společných akcí. Připojeny budou i informace o městě Prachatice a Bad Leonfelden a okolí. Bude vydáno propagační CD.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 71.7%   110 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants