Search for European Projects

Česko-rakouská hospodářská výstava 2005 Výstava pod titulem Dům, byt, zahrada zaměřená na vše, co se dotýká stavební činnosti a kultury bydlení vůbec (CZ.04.4.83/1.2.00.1/0003)
Start date: Nov 30, 2004, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Tento projekt je koncipován na základě pozitivních ekonomických dopadů realizovaného projektu v roce 2001 Česko-rakouská hospodářská výstava a snahy o jeho zdárné pokračování. Na výstavě v roce 2001 vystavovali i malí a střední podnikatelé z Dolního Rakouska a byli s účastí na této výstavě velmi spokojeni. Této výstavy se mělo zúčastnit více vystavovatelů z Dolního Rakouska, ale mnohé odradily celní procedury a nejednotná legislativa týkající se obchodní činnosti (rozdílné záruční lhůty, odlišné postupy při reklamačních řízení apod. ), které byly tehdy podmínkou vývozu a případného zpětného dovozu zboží do Rakouska. Vyřízení těchto formalit si vyžadovalo vynaložení finančních prostředků, které zvýšily náklady vystavovatele, dále znamenaly značnou ztrátu času a v neposlední řadě i ztrátu energie. Vstupem ČR do EU byly tyto nepříjemné bariéry odbourány a tím vzrostl jak počet potencionálních rakouských vystavovatelů, tak návštěvníků z příhraniční oblasti Rakouska. Česko-rakouská hospodářská výstava 2005 je výstava, která je zaměřena na oblast bydlení od stavebnictví přes bytové zařízení a drobné doplňky až po zahrádkářství. Inovačním prvkem bude umístění výstavy do přírodního prostředí - areál jihlavského Heulosu za použití ekologického výstavnického zařízení - velkoprostorových stanů z celtoviny.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 499 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants