Search for European Projects

Česko-polské zrcadlení řeky Odry
Start date: Oct 21, 2007, End date: May 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt je zaměřen na poznání krajiny kolem řeky Odry (Poodří) na území České republiky a Polska - jednak aktivní formou - uspořádání výtvarných plenérů školní mládeže a pořízením fotografií řeky Odry na obou stranách hranice, a také pasivní formou - uspořádáním putovní výstavy výtvarných prací a fotografií v Polsku a Česku. Celkovým cílem projektu je přiblížení řeky Odry na obou stranách česko-polské hranice obyvatelům žijícím v Euroregionu Silesia a jeho návštěvníkům. Tento projekt by měl nastartovat zájem o tento neprávem opomíjený přírodní fenomén a podpořit rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu v Poodří.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   67 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants