Search for European Projects

Česko-polské podnikatelské listy 07
Start date: Dec 31, 2006, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Tento projekt je pokračováním projektu ČPPL 2006. Umožňuje vydávání Česko-polských Podnikatelských listů. Tyto sbližují podnikatelské prostředí, vytváří lepší podmínky pro Česko-polskou přeshraniční spolupráci podnikatelských subjektů, informují o iniciativách z tohoto prostředí na obou stranách hranice a pomáhají navazovat nové obchodní kontakty. V roce 2007 vyjdou celkem 4 čísla časopisu ve zvýšeném nákladu 2200 kusů na 20ti stranách formátu A4 s informacemi z obou stran hranice. Je distribuován adresně na podnikatelské subjekty, orgány státní správy a samosprávy a další úřady a instituce. Inovativním prvkem projektu je internetová verze umožňující ještě vyšší sledovanost.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   543 870,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants