Search for European Projects

Česko-polské lexikografické centrum
Start date: Aug 31, 2011, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Jedním z výsledků stále se rozšiřujících polsko-českých kontaktů v příhraničních regionech je potřeba kontrastivního pohledu na oba příbuzné jazyky. Oblast jazyka související s každodenním životem (obchodní výměna, krizové situace, evropská integrace z perspektivy místní administrativy) nebyly do této doby v centru zájmu výzkumu vysokých škol. Tento projekt umožní tuto situaci změnit, a to tím, že polská i česká strana zahájí lexikografický výzkum, jehož cílem bude vydání slovníkových příruček určených ke každodennímu kontaktu, které budou předány k dispozici širokému okruhu uživatelů. Takto navrhovaný projekt umožní integraci nejen polských a českých lingvistů, odborníků a překladatelů, ale rovněž ve velké míře studentů. Jeho propojení s běžným uživatelem-odběratelem výsledných produktů bude rovněž chápáno jako vykročení vědy mimo tradiční univerzitní rámec.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   213 086,52
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants