Search for European Projects

Česko-polské dny hasičské spolupráce spojené s oslavami 130. výročí založení spolku hasičů v Bernarticích
Start date: May 24, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Hlavním cílem a aktivitou projektu je navázání a prohloubení součinnosti složek záchranného systému v česko-polské příhraniční oblasti, ověření možnosti propojení při záchranných pracech, ověření možnosti prostupnosti státních hranic při krizových situacích, navázaní neformálních vztahů mezi jednotlivými složkami a občany během společné zábavy s hudbou a občerstvením pro lepší zvládání potenciálních krizových situací a zvýšení kredibility záchranných složek u občanů. Součástí akce jsou také ukázky soudobé a historické hasičské techniky, seminář a jednání všech zůčastněných záchranných složek a mše svatá spojená se svěcením praporu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   258 778,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants