Search for European Projects

Česko - polská škola folkloru
Start date: May 27, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Společnými zkouškami a společnou účastí na společenských, kulturních a vzdělávacích akcích rozvíjet, vzájemně získávat a předávat národní tradice a zvykosloví v rámci Euroregionu Praděd. Ochraňovat hodnoty vytvářené po celá staletí, v nichž je zobrazen život předků (bydlení, práce, víra a zvyky, zábava a umění), a které jsou proto základem kulturní identity a zdrojem kulturní rozmanitosti a vzdělanosti, efektivně je uchovávat a předávát dalším generacím a prezentovat veřejnosti u nás i v zahraničí
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   300 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants